Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

30. 7. 2014

Projekt chodníků

Vážení občané, chtěla bych Vás seznámit s chystaným projektem chodníků podél silnice II/353 v naší obci. Projekt chodníků vznikl na základě připravované akce "Odvodnění komunikace II/353 v obci Počítky", jejímž investorem je Kraj Vysočina. Kraj přislíbil realizovat akci během příštího roku - v současné době je zpracovávána dokumentace pro územní řízení.  Předpokládaný termín zahájení prací je březen 2015, výstavba by měla trvat zhruba 3 měsíce. Realizace části chodníku tedy bude podmíněna dokončením odvodnění a opravou komunikace ze strany Kraje. 

Projekt chodníků: v současné době zajišťuji vyjádření dotčených orgánů st.správy a připravuji popdklady pro stavební povolení.  V letošním roce je v plánu výstavba části chodníku u autobusové zastávky a napojení na stávající chodník u potoku Pernička. Přikládám situační výkres, který ještě může být pozměněn na základě připomínek od dotčených orgánů.  O dalším průběhu Vás budu informovat.  Leskourová


21. 7. 2014

Soutěž obcí v kraji Vysočina

Byly zveřejněny průběžné výsledky soutěže obcí "My třídímě nejlépe" v kraji Vysočina za období 4.q.2013 až 1.q.2014. V kategorii do 500 obyvatel se soutěže účastní 513 obcí. Naše obec obsadila krásné 169.místo. V loňském roce (hodnocené období 4.q.2012-3.q.2013) jsme obsadili 271.místo s 633 body. Výsledky si můžete prohlédnout na stránkách Agentury Dobrý den.


16. 7. 2014

Pozvánka na sportovní odpoledne


30. 6. 2014

Třiďme odpad, má to smysl

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".
Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2013 je 22,099 tun emise CO2; v roce 2012 jsme dosáhli hodnoty 11,232 tun.

Celkové množství odpadu, který  obec vytřídila za rok 2013 činí 17,855 tun (v roce 2012 to bylo 8,316 tun). Obec Počítky tak do svého rozpočtu dostala od společnosti EKO-KOM, a.s. 38 568,50 Kč. Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad.


26. 6. 2014

Pozor na cyklistické závody

Český svaz cyklistiky oznamuje, že v sobotu 12.července 2014 proběhne KALAS CUP Český pohár v silniční cyklistice, a to od 10.30 - 16.30 hodin. 
Směr závodu: Nové Město n.M. Vysočina Aréna - Radňovice - Lhotka - Vysoké - Počítky - Sklené - Tři Studně - Vlachovice  - Nové Město n.M.
Uzavírka trasy: částečná jednosměrná uzavírka okruhu (proti směru jízdy závodu).

Bude tedy částečně omezen provoz z obce směrem do ZR - prosím dbejte zvýšené bezpečenosti !


26. 5. 2014

Výsledky voleb

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Počítky - volební účast 12,5% (ze 168 voličů se účastnilo 21 voličů, 2 vhozené hlasy byly považovány za neplatné).
Podrobné výsledky uvádí Statistický úřad zde.


2. 5. 2014

Svoz komunálního odpadu

Svozová společnost ODAS upozorňuje, že od 1.5.2014 přechází na letní harmonogram svozů komunálního odpadu tj. vývoz 1x za 14 dnů. Svoz bude probíhat v sudých týdnech, vývozní den se nemění.  V úterý 6.5. tedy vývoz nebude proveden.


28. 4. 2014

Svoz odpadů

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi pod kaštany od středy 30.4.2014 do pátku 2.5.2014. Vhazujte koberce, matrace, nábytek apod.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 8.5.2014 od 9 - 9.15 hodin na točně autobusu. Odvezen bude tento odpad: plechovky a štětce od barev, zářivky, baterie, pneumatiky, lednice, televizory apod.


23. 4. 2014

Pojízdná prodejna s pečivem

Pekařství Řečice oznamuje, že od úterý 29.4.2014 bude do obce zajíždět pojízdná prodejna.
Příjezd: každé úterý a čtvrtek od 15.30 - 15.45 hodin (ve státní svátek se nejezdí)
Místo přistavení: točna autobusu
Sortiment: pekařské a cukrářské výrobky, studená kuchyně


21. 3. 2014

Poplatky za popelnice

V pondělí 14.4.2014 od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné za obecní pozemky.

Poplatek za popelnice činí 400 Kč/ obyvatele/ na rok, pololetí tedy činí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč/ na rok.
Poplatek mohou občané uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 360 21 751/ 0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné domu.


Starší články: 1 2 3 4 5  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 15.12.2013 - 13.12.2014

 

Strom života:

stav k 1.1.2014

Celkem 228 obyvatel:
- 113 mužů
- 115 žen

Průměrný věk:
- muži - 34 let
- ženy - 38 let
- celkem - 36 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1920
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 7
- 2006 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Martin - 7
- Jan - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 8
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem