Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

16. 9. 2014

Prodejna s potravinami v obci

Vážení občané, spolupráce se společností Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí bude ukončena k 30.9.2014. Jednota požadovala po obci úhradu finančních nákladů, které zastupitelstvo obce neodsouhlasilo a považovalo za neúměrně vysoké. Ke vzájemné dohodě tedy nedošlo.
Provoz prodejny bude zajištěn novým nájemcem - panem Jirčíkem a to od 1.10.2014. Otevření prodejny proběhne během prvního týdne v říjnu. Bližší informace v prodejně.
Věřím, že zachování prodejny a její provoz bude ke spokojenosti občanů.


25. 8. 2014

E.ON Česká republika, s.r.o upozorňuje

E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popřípadě odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy. Tímto upozorněním E.ON Česká republika, s.r.o. plní svoji povinnost vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb. Podle ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribuční soustavy právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, a dále odstraňovat a ořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel. Více v přiloženém Upozornění.


20. 8. 2014

Braňte se neseriózním prodejcům: mobilní provozovny jsou jen dalším podvodem

Pokud jste si mysleli, že praktiky tzv. "šmejdů" jsou zaměřeny jenom na seniory, musím vás vyvést z omylu. Podobnou praxi používají například prodejci v nákupních centrech. Sednete si do masážního polštáře a už jste jejich. Dá se s takovými praktikami vůbec nějak účinně bojovat?.... více na httpp://jan-novotny.e-konzultant.cz/.


13. 8. 2014

Oprava Kapličky

Vážení občané, chtěla bych Vás informovat o probíhající opravě Kapličky na návsi.
a)  oprava střechy a krovů - jedná se o výměnu krovů, zvoničky; nově krytina z mědi. Práce jsou naplánovány od poloviny srpna do září. Na tyto opravy jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Dotace je ve výši 70%, tedy 360 080 Kč, z vlastních prostředků obec zaplatí 154 360 Kč. Tyto stavební úpravy jsou povoleny stavebním odborem MěÚ ZR ze dne 17.2.2014.
b)  svislé izolace a opravy omítek - jedná se o provedení svislé izolace základů a jejich odvodnění, oprava vnitřních i vnějších omítek pomocí sanační chemie, izolace podlahy, položení nové dlažby. Zároveň proběhne oprava elektroinstalace. Tyto opravy budou probíhat během léta a podzimu, ukončení prací je naplánováno na říjen. Tyto opravy ve výši 408 tis.Kč bude obec platit z vlastních prostředků. Návrh údržbových prací proti spodní vlhkosti stavby zpracovala Ing.Pospíšilová z Brna (autorizovaný inženýr pozemních staveb a odborný specialista sanace vlhkosti staveb).  


30. 7. 2014

Projekt chodníků

Vážení občané, chtěla bych Vás seznámit s chystaným projektem chodníků podél silnice II/353 v naší obci. Projekt chodníků vznikl na základě připravované akce "Odvodnění komunikace II/353 v obci Počítky", jejímž investorem je Kraj Vysočina. Kraj přislíbil realizovat akci během příštího roku - v současné době je zpracovávána dokumentace pro územní řízení.  Předpokládaný termín zahájení prací je březen 2015, výstavba by měla trvat zhruba 3 měsíce. Realizace části chodníku tedy bude podmíněna dokončením odvodnění a opravou komunikace ze strany Kraje. 

Projekt chodníků: v současné době je projekt dokončen, získána jsou všechna vyjádření dotčených orgánů. Jelikož chodník navazuje na lávku přes potok Pernička, musela jsem zažádat o udělení souhlasu dle par.17 vodního zákona odbor životního prostředí na MěÚ ZR.
Projekt chodníků nesplňuje v některých úsecích předepsané parametry dle vyhlášky č.398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a to z důvodu sklonu přilehlé komunikace a místních poměrů (jedná se o větší podélný sklon chodníku a zúžené místo chodníku u č.p.31). Proto jsem musela zažádat stavební úřad v ZR o povolení výjimky.
Po získání výše uvedených souhlasů může být zažádáno o stavební povolení.Situační výkres přiložen k nahlédnutí. O dalším průběhu schvalování a úprav Vás budu informovat.  15.9.2014  Leskourová


21. 7. 2014

Soutěž obcí v kraji Vysočina

Byly zveřejněny průběžné výsledky soutěže obcí "My třídímě nejlépe" v kraji Vysočina za období 4.q.2013 až 1.q.2014. V kategorii do 500 obyvatel se soutěže účastní 513 obcí. Naše obec obsadila krásné 169.místo. V loňském roce (hodnocené období 4.q.2012-3.q.2013) jsme obsadili 271.místo s 633 body. Výsledky si můžete prohlédnout na stránkách Agentury Dobrý den.


16. 7. 2014

Pozvánka na sportovní odpoledne


30. 6. 2014

Třiďme odpad, má to smysl

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".
Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2013 je 22,099 tun emise CO2; v roce 2012 jsme dosáhli hodnoty 11,232 tun.

Celkové množství odpadu, který  obec vytřídila za rok 2013 činí 17,855 tun (v roce 2012 to bylo 8,316 tun). Obec Počítky tak do svého rozpočtu dostala od společnosti EKO-KOM, a.s. 38 568,50 Kč. Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad.


26. 6. 2014

Pozor na cyklistické závody

Český svaz cyklistiky oznamuje, že v sobotu 12.července 2014 proběhne KALAS CUP Český pohár v silniční cyklistice, a to od 10.30 - 16.30 hodin. 
Směr závodu: Nové Město n.M. Vysočina Aréna - Radňovice - Lhotka - Vysoké - Počítky - Sklené - Tři Studně - Vlachovice  - Nové Město n.M.
Uzavírka trasy: částečná jednosměrná uzavírka okruhu (proti směru jízdy závodu).

Bude tedy částečně omezen provoz z obce směrem do ZR - prosím dbejte zvýšené bezpečenosti !


26. 5. 2014

Výsledky voleb

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Počítky - volební účast 12,5% (ze 168 voličů se účastnilo 21 voličů, 2 vhozené hlasy byly považovány za neplatné).
Podrobné výsledky uvádí Statistický úřad zde.


Starší články: 1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 15.12.2013 - 13.12.2014

 

Strom života:

stav k 1.1.2014

Celkem 228 obyvatel:
- 113 mužů
- 115 žen

Průměrný věk:
- muži - 34 let
- ženy - 38 let
- celkem - 36 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1920
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 7
- 2006 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Martin - 7
- Jan - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 8
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem