Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

20. 10. 2014

Hlášení ze dne 18.10.2014

Vodárenská a.s. informuje, že v úterý 21.10. proběhne odkalení vodovodního řadu, a to od 7:30 - 13 hodin. Přechodně může dojít ke snížení tlaku vody nebo k zakalení vody.

Výběr poplatků za popelnice - 2.pololetí - poplatky budou vybírány v pondělí 27.10. od 18 hodin.

Dílnička pro děti a dospělé - sraz v dílničce v pátek 24.10. od 15.30 hodin - vyrábět budeme podzimní mandalu.

Ženy Počítky zvou na Drakiádu a dýňování - v neděli 26.10.od 14 hodin u klubovny. Čeká nás pouštění draků, vyřezávání dýní a malé občerstvení.


20. 10. 2014

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Zveřejňuji výsledky voleb do senátu - 2.kolo, které proběhlo 17.-18.10.2014. V Obci Počítky se voleb zúčastnilo 20 % voličů - 34 ze 167. Oba kadidáti získali shodně 17 hlasů.


12. 10. 2014

Volby do zastupitelstva obce a senátu ČR

Přináším výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 10.-11.10.2014 - volební účast 68,86% - více zde.

Výsledky 1.kola voleb do Senátu Parlamantu ČR - více zde.


3. 10. 2014

Hlášení rozhlasu dne 3.10.2014

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi pod kaštany od úterý 7.10.2014 do čtvrtka 9.10.2014. Vhazujte koberce, matrace, nábytek apod.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve středu 8.10.2014 od 16.20 - 16.35 hodin na točně autobusu. Odvezen bude tento odpad: plechovky a štětce od barev, zářivky, baterie, pneumatiky, lednice, televizory apod.


26. 9. 2014

Ztracená fena na Třech Studních

Vážení občané, zveřejňuji informaci o ztracené fence v lesích u Tří Studní. Pokud fenku uvidíte, kontaktujte majitelku. Děkuji.


16. 9. 2014

Prodejna s potravinami v obci

Vážení občané, spolupráce se společností Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí bude ukončena k 30.9.2014. Jednota požadovala po obci úhradu finančních nákladů, které zastupitelstvo obce neodsouhlasilo a považovalo za neúměrně vysoké. Ke vzájemné dohodě tedy nedošlo.
Provoz prodejny bude zajištěn novým nájemcem - panem Jirčíkem a to od 1.10.2014. Otevření prodejny proběhne během prvního týdne v říjnu. Bližší informace v prodejně.
Věřím, že zachování prodejny a její provoz bude ke spokojenosti občanů.


25. 8. 2014

E.ON Česká republika, s.r.o upozorňuje

E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popřípadě odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy. Tímto upozorněním E.ON Česká republika, s.r.o. plní svoji povinnost vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb. Podle ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribuční soustavy právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, a dále odstraňovat a ořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel. Více v přiloženém Upozornění.


20. 8. 2014

Braňte se neseriózním prodejcům: mobilní provozovny jsou jen dalším podvodem

Pokud jste si mysleli, že praktiky tzv. "šmejdů" jsou zaměřeny jenom na seniory, musím vás vyvést z omylu. Podobnou praxi používají například prodejci v nákupních centrech. Sednete si do masážního polštáře a už jste jejich. Dá se s takovými praktikami vůbec nějak účinně bojovat?.... více na httpp://jan-novotny.e-konzultant.cz/.


13. 8. 2014

Oprava Kapličky

Vážení občané, chtěla bych Vás informovat o probíhající opravě Kapličky na návsi.
a)  oprava střechy a krovů - jedná se o výměnu krovů, zvoničky; nově krytina z mědi. Práce jsou naplánovány od poloviny srpna do září. Na tyto opravy jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Dotace je ve výši 70%, tedy 360 080 Kč, z vlastních prostředků obec zaplatí 154 360 Kč. Tyto stavební úpravy jsou povoleny stavebním odborem MěÚ ZR ze dne 17.2.2014.
b)  svislé izolace a opravy omítek - jedná se o provedení svislé izolace základů a jejich odvodnění, oprava vnitřních i vnějších omítek pomocí sanační chemie, izolace podlahy, položení nové dlažby. Zároveň proběhne oprava elektroinstalace. Tyto opravy budou probíhat během léta a podzimu, ukončení prací je naplánováno na říjen. Tyto opravy ve výši 408 tis.Kč bude obec platit z vlastních prostředků. Návrh údržbových prací proti spodní vlhkosti stavby zpracovala Ing.Pospíšilová z Brna (autorizovaný inženýr pozemních staveb a odborný specialista sanace vlhkosti staveb).  


30. 7. 2014

Projekt chodníků

Vážení občané, chtěla bych Vás seznámit s chystaným projektem chodníků podél silnice II/353 v naší obci. Projekt chodníků vznikl na základě připravované akce "Odvodnění komunikace II/353 v obci Počítky", jejímž investorem je Kraj Vysočina. Kraj přislíbil realizovat akci během příštího roku - v současné době je zpracovávána dokumentace pro územní řízení.  Předpokládaný termín zahájení prací je březen 2015, výstavba by měla trvat zhruba 3 měsíce. Realizace části chodníku tedy bude podmíněna dokončením odvodnění a opravou komunikace ze strany Kraje. 

Projekt chodníků: v současné době je projekt dokončen, získána jsou všechna vyjádření dotčených orgánů. Jelikož chodník navazuje na lávku přes potok Pernička, musela jsem zažádat o udělení souhlasu dle par.17 vodního zákona odbor životního prostředí na MěÚ ZR.
Projekt chodníků nesplňuje v některých úsecích předepsané parametry dle vyhlášky č.398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a to z důvodu sklonu přilehlé komunikace a místních poměrů (jedná se o větší podélný sklon chodníku a zúžené místo chodníku u č.p.31). Proto jsem musela zažádat stavební úřad v ZR o povolení výjimky.
Po získání výše uvedených souhlasů může být zažádáno o stavební povolení.Situační výkres přiložen k nahlédnutí. O dalším průběhu schvalování a úprav Vás budu informovat.  15.9.2014  Leskourová


Starší články: 1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 15.12.2013 - 13.12.2014

 

Strom života:

stav k 1.1.2014

Celkem 228 obyvatel:
- 113 mužů
- 115 žen

Průměrný věk:
- muži - 34 let
- ženy - 38 let
- celkem - 36 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1920
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 7
- 2006 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Martin - 7
- Jan - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 8
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem