Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

17. 11. 2015

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 01.12.2015 od 07:30 do 15:30 hod, obec Počítky. Vypnutá oblast: část obce Počítky - ulice od d.č. 8 směr lokalita nových RD, trafostanice POČÍTKY DRUŽSTVO č. 200668 ( areál družstva  a okolí), osada Počítky Čtvrtě.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77.


17. 11. 2015


12. 11. 2015

Zjednodušení placení daní

Finanční úřad informuje o možnosti placení daně z nemovitých věcí formou inkasní platby SIPO. Více informací v přiloženém letáku.


10. 11. 2015

Konec uzavírky

Vážení občané,
dnešním dnem končí uzavírka silnice II/353 v obci Počítky. Autobusy budou od středy 11.11. jezdit dle původního jízdního řádu. Vzhledem k jednosměrné uzavírce Neumannovy ulice (od Lidlu po KB) zastavují autobusy na ulici Wonkova, místo u Polikliniky. Ve směru "z nádraží" je zastávka v ulici Studentská zachována. Toto omezení platí do čtvrtka 12.11.2015.


29. 10. 2015

Prodloužení uzavírky

Vážení občané, vzhledem k navýšení rozsahu prací na opravě silnice, dodavatel stavby COLAS CZ zažádal o prodloužení termínu uzavírky silnice II/353 v obci Počítky do 10.listopadu 2015. Rozhodnutí povolení uzavírky bylo vydáno dne 29.10.2015, zpracoval MěÚ ZR odbor Dopravy.


6. 10. 2015

Výběr poplatků za popelnice

V pondělí 19.10.2015 od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za popelnice za II.pololetí.

Poplatek za popelnice činí 400 Kč/ obyvatele/ na rok, pololetí tedy činí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč/ na rok (kdo ještě nezaplatil).
Poplatek mohou také občané uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 360 21 751/ 0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné domu.


6. 10. 2015

ODPADY

Vážení občané, společnost ODAS přechází od 1.10.2015 na vývoz komunálního odpadu 1 x týdně.
Sběr nebezpečných odpadů
- ve středu 14.10.2015 od 15.55 - 16.10 hodin proběhne sběr odpadu, nákladní auta společnosti ODAS přijedou tradičně na točnu autobusu.

Druhy odebíraných odpadů:
staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce od barev, zbytky chemikálií, monočlánky, spreje, lednice, televize atd. Nebude odebírán eternit, lepenka ani stavební odpad! Nezanechávejte odpad na určeném místě dříve, než přijedou pracovníci společnosti ODAS!

BIO odpad - kontejner bude přistaven na náves pod kaštany od pondělí 12.10 na týden. Vhazujte pouze určený odpad !


3. 9. 2015

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Zveřejňuji jízdní řád, který je platný po dobu uzavírky, tedy 4.9. - 31.10.2015


15. 8. 2015

Přerušení dodávky el.energie

E.on Česká republika, s.r.o. oznamuje, že v pátek 18.9.2015 od 7.30 do 15.30 hodin bude přerušena dodávka el.energie v obci Počítky a v osadě Čtvrtě.


19. 8. 2015

Uzavírka silnice II/353 - ZMĚNA !

Vážení občané, chtěla bych Vás informovat o zahájení prací na stavbě.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA:
- vzhledem k administrativní náročnosti přípravy stavby se částečná uzavírka od soboty 22.8. NEUSKUTEČNÍ

CELKOVÁ UZAVÍRKA:
- je naplánována od 4.9. do konce října
- uzavírka bude v úseku od mostku po konec vesnice za domem p.Mrázové
- vjezd do obce bude možný pouze cestou za hasičárnou (cesta bude upravena tak, aby byla lépe sjízdná pro osobní auta, nevjíždějte nákladními auty – panely za rybníkem by se mohly prolomit!)
Prosím o maximální opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním řidičům při průjezdu touto cestou !

Ostatní tranzit: objízdná trasa je naplánována přes Radňovice, Nové Město na Moravě, Vlachovice a Tři Studně.
Autobusy: dopravní obslužnost bude zajištěna, ZDAR a.s. připravuje úpravu jízdního řádu
Svoz odpadu: způsob svozu odpadu z bude projednán s fi ODAS, dále Vás budu informovat. Leskourová


Starší články: 1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 14.12.2014 - 10.12.2016

 

Strom života:

stav k 1.1.2015

Celkem 228 obyvatel:
- 112 mužů
- 116 žen

Průměrný věk:
- muži - 35 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1920
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1979 - 6
- 1980 - 7
- 2001 - 7
- 2006 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Martin - 6
- Jan - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 8
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem